Suomen Aasfalttikorjaus on valittu Menestyjä-yritysten joukkoon 2021.

Menestyjä-yritykset ovat joukko yrityksiä, jotka talousanalytiikan ammattilainen on todennut suoriutuvan vertaisiaan paremmin. Menestyjä-yritysten joukkoon pääsee vuosittain ainoastaan noin 6% suomalaisista osakeyhtiöistä, jonka vuoksi sertifikaatti on meille iso meriitti.

Menestyjä-merkki on yleisesti pidetty laadun ja luotettavuuden takeena. Se kertoo yhdellä silmäyksellä, että yrityksessä osataan hoitaa hyvin niin asiakkaita, liiketoimintaa kuin henkilöstöäkin.

Menestyjä-yritykset poimitaan tilinpäätöstiedoista
Kauppalehti analysoi vuosittain suomalaisten yritysten menestystä oikaistujen tilinpäätöstietojen avulla. Menestyjäluokituksessa yrityksen taloudellista suorituskykyä mitataan kuudella eri osa-alueella:

  • Kasvu
  • Kannattavuus
  • Tulos
  • Maksuvalmius
  • Vakavaraisuus
  • Riskinsietokyky

Yritys pisteytetään kultakin osa-alueelta omassa kokoluokassaan ja lisäksi vertailtuna kaikkiin Alma Talentin tietokannan yrityksiin sekä vertailtuna yrityksen toimialan muihin yrityksiin. Menestyjä-sertifikaatti ennakoi myös yrityksen tulevaa menestystä.

Ylpeinä ja edelleen asiakkaita laadukkaasti palvellen,
Vuoden 2021 menestyjä
Suomen Asfalttikorjaus Oy